აირჩიეთ რეგიონი
ge

საჯარო დაწესებულებები

ასეკოს აქვს უდიდესი შესაძლებლობა შექმნას და დანერგოს სისტემები, რომლებიც  მართავენ მონაცემების დიდ  მოცულობას. ყველაზე დიდ  გახორციელებული პროექტების სიაში შედის პროექტები და გადაწყვეტიულებები შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, სასოფლო სამეურნო სამინისტროსთვის, ტრანსპორტის სამინისტროსა და ფინანსათა სამინისტროსთვის ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. ასეკო ასევე თანამშრომლობს სტატისტიკის დეპარტამენტებთან და სხვა საგენტოებთან თუ სამინისტროებთან.

ლოკალური საჯარი ადმინისტრირებისთვის ჩვენ გთავაზობთ გადაწყვეტილებებს ჩვენს გლობალურ პროგრამულ უზრუნველყოფებზე დაყრდნობით, რომელიც გამოირჩევა ძირითადი პროცესების სპეციფიური კონფიგურაციისა და მორგების დიდი შესაძლებლობით. ჩვენი ერთ-ერთი უპირეტესობა არის ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია სათანადოდ გავამდიდროთ სისტემები, მაგალითად გეოგრაფიული მონაცემების გადაწყვეტილებებით ან ადგილობრივი ქსელებით. ასეკოს ძირითადი მომხმარებლები არიან რეგიონები, ქალაქები, დიდი მუნიციპალიტეტები და საჯარო ორაგნიზაციები.

ასეკოს პროდუქტების დიდი არჩევანი შესაძლებლობას იძლევა სათანადოდ შევავსოთ ყველა გადწყვეტილება სხვა პროდუქტებითა და სერვისებით.

ასეკო არის ერთადერთი ცენტრალური და აღმოსავლური ევროპული კომპანია, რომელმაც შეასრულა 30-ზე მეტი პროექტი ევრო კავშირისთვის და ნატოს ორგანოებისთვისა.