აირჩიეთ რეგიონი
ge

სადაზღვევო კომპანიები

როგორც ასეკო ჯგუფი, ჩვენ გვაქვს პატივი გვქონდეს გრძელვადიანი და წარმატებული თანამშრომლობა ყველა ტიპის სადაზღვევო სექტორის მოთამაშეებთან, მსოფლიოს მაშტაბით. ჩვენ ვთანამშრომლობთ საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანიებთან, შუამავლებთან და სადაზღვევო ბაზრის სამეთვალყურეო დაწესებულებებთან. ასეკო აწვდის, არა მხოლოდ კარგად ცნობილ და დაფასებულ ძირითად სადაზღვევო სისტემებს, არამედ სხვადასხვა გადაწყვეტილებებს, სპეციფიური სადაზღვევო აქტივობებისთვის, როგორიცაა ბუღალტერია და გადახდები, საფასო სისტემა, გაყიდვები, გადაზღვევა და ა.შ.