აირჩიეთ რეგიონი
ge

ბანკები

კომპანიის დაარსების დღიდან ასეკოსთვის ერთ-ერთი მთავარი სფეროა ბანკების პროგრამული უზრუნველყოფა. კომპანიის რეგიონალურ-საერთაშორისო ზრდა ფოკუსირებულია საბანკო სექტორის სისტემების განვითარებასა და გაზრდაზე. სისტემების, რომლებიც მორგებულია საბანკო ინდუსტრიის მოთხოვნებზე საინფორმაციო სისტემების სფეროში. საფინანსო ინსიტუტებისთვის ასეკო არის ყველა ასპეკტში თანამედროვე პარტნიორი, რასაც თან ახლავს საერთაშორისო დონის სერვისები.

ჩვენი საბანკო პროგრამული უზრუნველყოფა აღჭურვილია: ძირითადი საბანკო სისტემებით, საფილიალო სისტემებით, დამხმარე ოფისის სისტემებით, ბიზნეს ანალტიკის სისტემებით, ანგარიშგების სისტემებით, რისკების მართვის სისტემებით და ა.შ. ასეკოს პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემები გამოიყენება, ისევე როგორც სხვადასხვა ქვეყნების დიდ საერთაშორისო ბანკებში, აგრეთვე პატარა საფინანსო ინსტიტუციებში.